Д. В. Козырев

Реализация прикладных задач в системе «1С:Предприятие 8.2» (+ 2epub)