Adam Kucharski

Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi