Teresa Czerwińska

Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury