Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne