Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń