Кузьма Чорны

Трэцяе пакаленне

Информация о книге:

Автор книги: Кузьма Чорны

Издательство: Электронная книгарня

Серия:

Год издания: 1935

isbn: 978-985-02-1090-6

Аннотация:

У рамане «Трэцяе пакаленне» Кузьма Чорны адлюстраваў час з яго складанымі праблемамі, як сацыяльнымі, так і маральнымі. Твор паказвае класавую барацьбу ў першыя паслякастрьгчніцкія гады, калі кулакі, закаранелыя ўласнікі, станавіліся ў варожую пазіцыю да савецкай улады.

Скачать книгу