Stanisław Karnkowski

O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich

Информация о книге:

Автор книги: Stanisław Karnkowski

Жанр: История

Издательство: OSDW Azymut

Серия:

Год издания: 0

isbn: 978-83-7950-554-8

Аннотация:

Скачать книгу