Elżbieta Wojnicka-Sycz

Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych

Информация о книге:

Автор книги: Elżbieta Wojnicka-Sycz

Издательство: OSDW Azymut

Серия:

Год издания: 0

isbn: 978-83-7865-106-2

Аннотация:

Скачать книгу