Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja, przestrzeń

Информация о книге:

Автор книги:

Жанр:

Издательство:

Серия:

Год издания: 0

isbn: 978-83-7969-044-2

Аннотация:

Скачать книгу