Paweł Daszczuk

Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej

Информация о книге:

Автор книги: Paweł Daszczuk

Издательство: OSDW Azymut

Серия: Monografie

Год издания: 0

isbn: 978-83-8286-009-2

Аннотация:

Скачать книгу