Aleksandra Kaczmarek

Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa

Информация о книге:

Автор книги: Aleksandra Kaczmarek

Издательство: OSDW Azymut

Серия:

Год издания: 0

isbn: 978-83-8263-013-8

Аннотация:

Скачать книгу