Krzysztof Korociński

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – zasady funkcjonowania – kompletna dokumentacja – ewidencja księgowa z polityką rachunkowości (e-book z suplementem elektronicznym)

Информация о книге:

Автор книги: Krzysztof Korociński

Издательство: OSDW Azymut

Серия:

Год издания: 0

isbn: 978-83-7804-890-9

Аннотация:

Скачать книгу