Andrzej Macur

Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta

Информация о книге:

Автор книги: Andrzej Macur

Издательство: OSDW Azymut

Серия:

Год издания: 0

isbn: 978-83-7908-148-6

Аннотация:

Скачать книгу