Robert Gwardyński

Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego

Информация о книге:

Автор книги: Robert Gwardyński

Издательство: OSDW Azymut

Серия:

Год издания: 0

isbn: 978-83-66794-12-2

Аннотация:

Скачать книгу