Bronisław Grąbczewski

Podróże po Azji Środkowej. Pamir i Hindukusz